Catalā / Espaņol  ·  TEL. 934 376 745 · EMAIL a8018340@xtec.cat
Catalā / Espaņol  · 

Etapes

SECUNDĀRIA


ESO

Els objectius d'aquesta etapa són:

  • Adquirir les competències suficients en les àrees instrumentals (matemàtiques i llengües catalana, castellana i anglesa) per tal de poder seguir estudis posteriors o iniciar-se en el món professional.
  • Emprar els principis bàsics de les diferents disciplines (ciències naturals, ciències socials, expressió artística, tecnologia i esport)
  • Conèixer, assumir i defensar els principis de respecte, justícia, solidaritat, pau i la preservació i conservació del medi ambient.

Com a escola oferim:

  • Orientar i acompanyar l'alumnat i les famílies per tal que l'alumnat desenvolupi al màxim les seves capacitats i interessos.
  • Seguiment individualitzat de la família amb contacte permanent amb el/la tutor/a. Una entrevista presencial mínima durant el curs i possibilitat de sol·licitar informació telefònicament i per correu electrònic.
  • Equips docents coordinats, amb anys d'experiència treballant conjuntament i d'acord amb el Projecte Educatiu del Centre.
  • Sistema d'avaluació continuada i diversificada amb activitats de diferents tipus per a què cada alumne desenvolupi diferents habilitats.
  • Adaptació del currículum en cas d'altes capacitats o necessitats educatives especials.