Catalā / Espaņol  ·  TEL. 934 376 745 · EMAIL a8018340@xtec.cat
Catalā / Espaņol  · 

Etapes

PRIMĀRIA


PRIMÀRIA

 

Són objectius d'aquesta etapa:

 • Conèixer i acceptar la pròpia identitat i la dels altres.
 • Mostrar actituds participatives, solidàries i de respecte.
 • Desenvolupar les capacitats d'aprenentatge i els hàbits de treball.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements en la vida quotidiana.

La importància de la relació família-escola

 • Contacte diari amb mestres. Entrevistes personals.
 • Informes escrits durant el curs.
 • Reunions dels tutors i tutores amb les famílies del grup classe.

L'Escola considera que el desenvolupament de l'infant no es limita a l'ensenyament de continguts sinó que inclou molts altres aspectes que ultrapassen les parets de l'aula. És per això que, dins de l'horari escolar, organitza diverses activitats a part de l'ensenyament reglat, a les quals dóna tanta importància com les altres. En destaquem:

 • La classe setmanal de dansa.
 • Sortides de caire cultural i lúdic.
 • Colònies  en contacte amb la natura.
 • La celebració de les festes tradicionals dins de l'àmbit escolar, alguna d'elles oberta a les famílies.
 • A cicle inicial activitat de piscina.