Catalā / Espaņol  ·  TEL. 934 376 745 · EMAIL a8018340@xtec.cat
Catalā / Espaņol  · 

Etapes

EDUCACIĶ INFANTIL (P3, P4 , P5)


EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 I P5)

Els objectius d'aquesta etapa són:

 • Ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma.
 • Aprendre a pensar, comunicar i a descobrir.
 • Treballar per unes relacions interpersonals satisfactòries.
 • Crear una imatge positiva pròpia i dels altres

L'Escola considera que el desenvolupament de l'infant no es limita a l'ensenyament de continguts sinó que inclou molts altres aspectes que ultrapassen les parets de l'aula. És per això que, dins de l'horari escolar, organitza diverses activitats a part de l'ensenyament reglat, a les quals dóna tanta importància i considera obligatòries com les altres. En destaquem:

 • Ambients d'aprenentatge.
 • La classe setmanal d'activitats aquàtiques.
 • Sortides de caire cultural i lúdic.
 • Convivències  en contacte amb la natura.
 • La celebració de les festes tradicionals dins de l'àmbit escolar, alguna d'elles oberta a les famílies.

La importància de la relació entre la família i l'escola s'articula mitjançant:

 • Contacte diari amb mestres.
 • Entrevistes personals.
 • Informes escrits durant el curs.
 • Reunions dels tutors i tutores amb les famílies del grup classe.